Peter Kán

Slovenčina   |   English

Počítačová grafikaFotografiaWebdizajnKontakt

Domov
PhD práca
Diplomová práca
Bc. práca
Projekty
Vizualizácie
Publikácie

Differential Progressive Path Tracing

Differential Progressive Path Tracing

V tomto výskume predstavujeme novú metódu na previzualizáciu a osvetľovanie vo vysokej kvalite a v reálnom čase. Fyzikálne založený algoritmus Path Tracing je použitý v kontexte zmiešanej reality na zobrazenie náhľadu renderingu. Zároveň predstavujeme diferenciálnu verziu progresívneho path tracingu, ktorá umožňuje výpočet dvoch riešení globálnej iluminácie potrebných pre zmiešanú realitu.

V tejto práci sme vytvorili framework na previzualizáciu v reálnom čase, ktorý renderuje obrázok s nízkym počtom vzoriek počas interakcie a umožňuje progresívne zvýšiť kvalitu obrazu ak je to potrebné. Ak si používateľ vyžiada výsledný obraz z určitého pohľadu kamery vo vysokej kvalite, sledovanie kamery je zastavené a algoritmus progresívne konverguje k presnému riešeniu. Problém renderovania komplexných ciest svetla je riešený pomocou algoritmu photon mapping. Efekty spekulárnej iluminácie, ako napríklad kaustiky, môžu byť jednoducho renderované. Náš framework používa paralelnú silu moderných grafických kariet pre dosiahnutie rýchleho renderingu komplexnej globálnej iluminácie, hĺbky ostrosti a antialiasingu.

Publikácie

Článok prezentovaný na konferencii ISVC 2013. PDF

Obrázky

Differential Progressive Path TracingPath Tracing in Augmented Reality - speed comparisonDifferential Progressive Path Tracing - sampling rates

Použité technológie, programy a zdroje